Skoven

Historisk set har de fleste skove været en buffer for landbrugets svingende økonomiske resultater. Et sted, hvor det var muligt at lave en opsparing - til eksempelvis et generationsskifte.
Selvom om driftsøkonomien i dag er anderledes, kan der stadig være god mening i at betragte skoven som en del af aktivmassen. Gevinsten kommer dog først til udbetaling den dag skoven handles.

Hvad er det som gør min skov mere værd end naboens?

De fleste skovhandler foregår mellem personer, der kun har ejerskabet som en bibeskæftigelse - og hvilken en!

Den moderne køber vurderer normalt en god skov på meget andet end mængden af tømmer. Der lægges vægt på ting som jagt, variation og generel naturoplevelse. Samtidig er det jo dejligt at kunne komme rundt i skoven i en bil eller til hest. Der kan være andre hobbyer, der skal tilgodeses. Er der særlige hensyn at tage til andre naturelementer? Skal der være en "naturgolfbane"?
Så længe man overholder gældende love, er det faktisk kun fantasien og pengepungen, der sætter grænsen.

Hjælp til selvhjælp.

Ellekær rådgiver på en række ejendomme omkring både drift og udvikling af skoven. Skoven er ikke en statisk ting, men noget som hele tiden er under udvikling. Derfor er der altid noget at lave. Er der elementer, man gerne selv vil udføre, kan der være god sparring at hente i min ballast fra mange år i faget.

Er der brug for assistance, har jeg et stort netværk af gode folk inden for alle maskin- og mandskabsydelser.

For at opnå det bedste resultat, er det vigtigt, at der foregår en dialog, så vi sammen prøver at opstille dine ønsker og ideer. Sammen med det faglige og økonomisk mulige skal vi så prøve at opbygge den bedste totaloplevelse i lige netop din skov.

En fælles gåtur i skoven giver ofte en vældigt godt udgangspunkt!

Ellekær samarbejder med udvalgte planteskoler for at sikre et både varieret og kvalitativt godt plantesortiment. Desuden hjælper jeg naturligvis med afsætning af skovens produkter.

Levering af ydelser og mængden af samarbejde i øvrigt aftales løbende og individuelt.