Svampe i juletræer?

Aviserne skriver af og til noget omkring allergi hos forbrugerne pga. de svampe der følger med juletræet ind i stuen. Men faktisk har vi også en håndfuld kendte og sikkert endnu flere ukendte skadegørere på vores fine grønne yndlinge.

Dette lille skriveri omhandler 2 af denne verdens rustsvampe, som kan være ganske generende i dyrkningen.

Ædelgran-gederamsrust

Ganske fine farver, men planten skal ikke stå i kulturer af nordmannsgran.
Skader efter angreb af gederamsrust. Angrebet sker efter udspring i maj måned, hvor sporene frigives og lander på de nye nåle.<br>I juni bliver nålene røde og de fine hvide sporehuse kan ses på undersiden. Senere falder nålene af - er angrebet hårdt som her, er træet ikke længere salgbart.

Der er en længere forklaring på, hvordan samarbejdet fungerer mellem de 2 værter - ædelgran/nordmannsgran og urten gederams. Det springer vi lige over her.

Smitten sker i foråret, når de overvintrende svampesporer på gederamsen fra sidste år frigives og lander på de nye nåle. Hvorfor er problemet ikke lige stort hvert år?

Et forskningsprojekt viste, at kraftig regn ca. midt i maj giver en meget stor frigivelse af sporerne. På det tidspunkt er det ikke altid, at nålene er så udviklede, at de er klar til at modtage sporerne. I det år bliver der ikke alvorlige problemer. Fremadrettet bør dette kunne bruges til at behandle træerne i år med risiko med svampemidler - hvis det altså bliver lovliggjort og skidtet ellers virker.

Bekæmpelse:
Der er ingen lovlige kemiske løsninger. Det siges, at nogle dyrkere forsøger med amistar, for at dæmpe angrebet. Dette virker ikke logisk, da svampen jo på det tidspunkt er beskyttet inde i nålen, og der ikke foregår yderligere smitte.
Skulle man foretage behandlinger, burde det være som vaccinering med formodentlig adskillige omgange svampemidler i forsommeren.

Altså! Ud at gøre rent, så vi ikke har problemet - gederams skal ikke være i kulturen.

Ædelgran-seljepilrust

En type, som de fleste fagfolk godt nok har hørt om, men få oplevet. Desværre er undertegnede i år blevet præsenteret for angreb - heldigvis endnu da kun på et begrænset antal træer.
Angrebene er foreløbigt konstateret i en kultur ved Østervrå og en ved Støvring.

Meget af snakken minder om ædelgran-gederamsrust. Infektion i maj af nordmannsgranerne fra sporer frigivet fra pilen. Smitte af seljepil med frigivne sporer fra nordmannsgran hen over sommeren.

Forskningcentret for Skov og Landskab har hjulpet med identifikationen, og har så til gengæld naturligvis fået materiale og billeder stillet til rådighed. Det har affødt et mere udførligt skrift som kan læses på:
http://www.videntjenesten.life.ku.dk/Pyntegroent/Spoergsmaal/seljepilrust.aspx"

Bekæmpelse:
Som ved rustsvampen, der veksler med gederams, er metoden også her at finde de seljepil, som er den anden vært, og så få fjernet planten/træet.

I en nabobevoksning af sitka gemmer sig en alvorlig trussel - næsten uset og snart ikke mere. En motorsav og noget roundup vil kunne klare den "nye" fjende.

Måske går det ikke så galt i fremtiden - indtil nu er det da ikke en landeplage. Men hvis du er til juletræer, er det nok smart at fravælge denne pil i diverse vildtplantninger og læhegn fremover.