Renholdelse 2014

Som vi efterhånden har vænnet os til, er der ikke meget, der er som det plejer. Tidligere anvendte midler bliver pludseligt trukket tilbage eller ændres i anvendelsen, så det er en meget stor udfordring at få kulturerne holdt rene.
Så faktisk er det mere et spørgsmål om at holde tilstrækkeligt rent - altså fjerne de mest betydende "gæster" eller ørge for, at de ikke gør alvorlig skade.
Nedenfor er opstillet nogle sprøjteanvisninger, som bør justeres for de lokale forhold - artsammensætning og mængder. Samtidig vil jeg opfordre til, at vi tager en vurdering og diskussion hos den enkelte.

Afskærmet sprøjtningHer kan anvendes alle lovlige midler - og her er der mulighed for både at gøre - og holde rent. Skemaet herunder angiver de normale anvendte doseringer og midler. Udbringes i vækstsæsonen.

Produkt

 

Handelsvare

L/ha

    Off-label

Link

Kommentarer

Roundup Bio

2

Roundup

Effektivt bladmiddel  - tager det meste.

MCPA

1

Metaxon

God til de svære - padderok og tidsel m.fl.

Roundup og Metaxon udbringes ofte i blanding med forstærket effekt.

 

 

Bredsprøjtning

Med de begrænsede muligheder, er det vigtigt at vi foretager græsrengøringen med roundup om efteråret.
Quatz (DFF) er vores grundlæggende middel i forårsbehandlingen. Midlet giver en forsejling af jordoverfladen, så de fremspirede ukrudtsplanter får problemer. Til gengæld er der meget ringe effekt på allerede fremspirede arter, så her skal der ske en supplering. Meget effektivt kan anvendes Logo lige inden udspring. Billigere og knapt så holdbart kan bruges roundup. Valget her bør påvirkes af den vurdering der kan gøres på arealet. Er der en større bestand af bredbladet ukrudt og græsser vil det mange gange være den dyre løsning der må anbefales.
Når midlerne så efterhånden bliver nedbrudt kommer der en ny omgang ukrudt, der desværre i august kan blive meget dominerende. 

Efter forhøjelsen af max doseringen, har det været meget nemmere at finde sprøjteskader i form af misfarvede nåle. Derfor kan det overvejes i stedet at køre med lavere dosering og så supplere med Boxer - eksempelvis 0,25 l DFF + 3 l Boxer. Herved kombineres også 2 forskellige virkemåder, og tilsyneladene med færre konstaterbare skader. 
På lettere jorde, og hvor burresnerre og dueurt er et stor problem, har dette en endnu mere relevans.
 

Matrigon må anvendes, men kun ved pletsprøjtning. Alternativ kan køres en strategi med lavdoser roundup efter udspring. Men pas nu på! Skader efter behandlingen er desværre ikke sjælne.

Ellers må vi i gang med de mekaniske redskaber - men indgrebene bør vurderes individuelt og så snart der konstateres, at der er gang i ukrudtsvæksten.
 

Produkt

Handelsvare

L/ha

Off-label

Link

Kommentarer

 

Roundup Bio

0,4-1,5

Roundup           

Højeste dosering uden for vækstsæsonen

Forsøg i vækstsæsonen pågår - men pas på!

DFF

0,25-0,4

 

Legacy

Quartz

Udbring primo marts.

Logo + oil

150 g

 

Godkendt supplement til DFF.

Har god græseffekt. Udbring lige inden udspring.

Boxer

3-4

Boxer EC       

Virker som Logo - dog ringere på græs.

Bruges mest om sommeren på ny vækst.

Matrigon

1,5

 

Kurvblomster før blomstring - kun pletsprøjtningHvad er der at gøre?

Mange har, ud over dialogen omkring forårsrenholdet, valgt at tilkøbe Ellekærs modul med tilsyn gennem vækstsæsonen. Ud over en kontrol af det aktuelle skadedyrsniveau, vil der selvfølgelig også blive skelet til ukrudtsfremspiringen.
Men hold nu selv øje med tingene alligevel!