Dyrkning af juletræer

Der er ikke så meget omkring dyrkning af juletræer, der er videnskabeligt funderet. Endnu mindre er nedfældet i egentlige lærebøger. Så hvis man som producent vil videre er det nødvendigt at gå ind i produktionen med et åbent sind - og så have antennerne ude til inspiration.

Ovenstående idegrundlag kombineret med en årelang erfaring som både rådgiver og producent af egne træer er netop baggrunden for Ellekærs ydelser.

Ellekær tilbyder som et væsentligt element sparring, rådgivning, skadedyrs- og produktionskontrol omkring juletræsproduktion.
Derudover er der et veletableret netværk af underleverandører af planter, maskin- og mandskabsydelser, så du kan få den hjælp, som du måtte have brug for til selve driften.

Endelig afsætter Ellekær også en ganske betydelig mængde juletræer på såvel eksport- som hjemmemarkedet.

Vigtigt!

Ved samarbejde med Ellekær påtvinges du ikke en senere afsætningspligt. Levering af ydelser og mængden af samarbejde i øvrigt aftales løbende og individuelt.

I bjælken til venstre er der mulighed for at hente en række artikler om forskellige emner indenfor dyrkningen. Du ønskes god fornøjelse.